Revista Recre@rte Nº5 Junio 2006 ISSN: 1699-1834       http://www.iacat.com/revista/recrearte/recrearte05.htm

PENSAR EN PEDRA

EXPOSICIÓN DE ESCULTURA Ó AIRE LIBRE NA  DONA TERRAZA DO PAZO DE BENDAÑA

(Do 29 de Xuño ó 4 Setembro 2006 na Fundación Granell)

         

Fundación Eugenio Granell

 

        O vindeiro Xoves 29 de Xuño ás oito da tarde, inauguramos a exposición colectiva Pensar en Pedra. O acto inaugural será presentado por Natalia Fernández, Directora da Fundación Granell, e contaremos coa presenza do Presidente do Padroado da Fundación Granell, e Alcalde de Compostela, Xosé. A. Sánchez Bugallo,así como do director da Escola de Canteiros de Pontevedra Rafael Fontoira Surís, a máis dunha representación institucional da Deputación de Pontevedra.

 

        A Fundación Granell, reincidindo na súa dinámica de facer da súa institución un espazo aberto, neste caso á colaboración inter- institucional, acolle  no seu espazo, a mostra de escultura  ó aire libre, na terraza do Pazo de Bendaña, Pensar en pedra, da  Escola de Canteiros de Pontevedra, que amosará o traballo escultóricos do seu alumnado. A mostra de escultura contemporánea, estará complementada pola obra fotográfica, que sobre o traballo da pedra en Galiza, foi realizado pola fotografa Conchi Rodríguez.

 

        O obxectivo fundamental da mostra, é dar a coñecer o traballo realizado pola Escola de Canteiros, unha institución pouco coñecida en Galiza a nivel popular, única na súa categoría no estado, e responsable do novo pulo que dende os anos oitenta ten esta profesión en Galiza, e da reactivación da escultura galega en pedra,  tanto contemporánea como tradicional. A mostra tentará achegarlle ó  público uns trazos do que significa ser canteiro na actualidade, unha profesión moi rica e complexa da que se ten ,en xeral, unha percepción pobre e chea de lugares comúns.

 

        A escola afanouse en perpetuar e adaptar ós novos tempos, un tesouro da cultura galega como é a arte da cantería. Arte que non só se circunscribe a todo o amplo campo da chamada arquitectura popular galega realizada en pedra, senón que a cantería tamén abrangue a realización de todo tipo de esculturas de vulto redondo, non necesariamente asociadas á arquitectura; en definitiva, ser canteiro hoxe en día, significa pensar a pedra na súa totalidade,  e encarar todos os problemas que suscite esta, tanto a nivel de práctica construtiva como escultórica, tanto no aspecto da súa realización, como no da conservación e restauración das obras feitas con este material.

     

    Na Fundación Granell, vaise tentar dar a coñecer o amplo abano de posibilidades da arte da cantearía, saber ancestral pouco recoñecido en Galiza, con unha montaxe dividida en dúas partes. Por unha banda, a mostra de escultura en pedra ó aire libre na terraza do Pazo de Bendaña, xunto con unha mostra complementaria no interior do edificio, onde poderemos apreciara creatividade dos alumnos da escola, desenvolvida en otros materiais distintos á pedra, xunto coa particular visión do traballo da pedra en Galiza dada pola fotógrafa Conchi Rodríguez.

 

    Esta fotógrafa, foi convocada para que brindarnos a súa particular visión sobre como sepercibe a cantearía practicada na escola dende fora, complementando así a visión endóxena que nos brinda o contacto coas producións dos alumnos da propia institución. Conchi Rodríguez, presenta unha escolla de obras froito da convivencia durante varias xornadas co quefacer diario da escola, a máis dunha escolla sobre un proxecto fotográfico anterior, sobre os traballadores das canteiras de Porriño, os pedreiros. A máis do indubidable valor artístico de todas as pezas, próximas á poética da fotografía artístico documental de Sebastiao Salgado,  incluíuse nesta mostra o traballo desta artista, por terse achegado con anterioridade o traballo da pedra en Galiza, na devandita serie dedicada ós pedreiros ( profesionais da canteira , que non da cantería). Este traballo, a efectos de estrutura conceptual da mostra, faise tremendamente oportuno, ó aclararlle  ó  público a grande diferenza  existente entre o traballo de extracción e o traballo de elaboración da pedra, correspondendo esta última labor á arte da cantearía. 

 

Graciñas por todo

Monse Cea

Para máis información:   prensagranell@yahoo.es/ 981 572124

 RECÓRDOVOS QUE AGORA TEMOS HORARIO DE VERÁN: 

de Xuño a Setembro –

De 9.OO a 21.OO ABERTO ININTERRUMPIDAMENTE : de Luns a Sábado

Martes e festivos pechado

Domingo de 11.OO a 14.OO

 

 

 

 

 

3º ciclo de formación en Creatividad acorde con la C.U.E.

               > Programa profesional (abierto a todos)
               > Master (para titulados)
               > Doctorado (para masters)

Julio 2005. INTENSIVO.    www.micat.net